Stealli Tiltak AS

En Vekst-bedrift med fokus på trygg personlig utvikling

Kontakt oss i dag!

Stealli  tiltak AS

En Vekst-bedrift med fokus på trygg personlig utvikling

Kontakt oss i dag!

Stealli  tiltak AS

En Vekst-bedrift med fokus på trygg personlig utvikling

Kontakt oss i dag!

Stealli  tiltak AS

En Vekst-bedrift med fokus på trygg personlig utvikling

Kontakt oss i dag!
Ikon - hjerte med hender

Våre tiltak

Stealli Tiltak har som formål å fremskaffe, organisere og tilrettelegge arbeidsoppdrag og kompetansefremmende/arbeidsrettede tiltak for arbeidssøkende og personer med nedsatt arbeidsevne. For dem som av ulike grunner har vært ute av arbeidslivet og/eller opplevd at jobb har blitt en belastning i livet, så kan veiledning og andre tilbud hos oss gjøre at de igjen føler mestring og arbeidsglede. Dermed kan de på ny søke seg inn i arbeidslivet og finne en ny jobb eller karrierevei som gjør at arbeidslivet blir en ny og bedre erfaring enn det var tidligere.

Ikon - pil nedover

AFT

Arbeidsforberedende trening.

Ikon - pil nedover

VTA

Varig tilrettelagt arbeid.

Ikon - pil nedover

Hjelpesenter

Ressurser for hjelp med skriving av CV og jobbsøking.

Ikon - pil nedover

Egne produkter

Kjøp duodji eller treprodukter produsert av oss.

Ikon - pil

eQuass

Vi er godkjent leverandør av tjenester gjennom eQuass Assurance. Dette er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Kontakt oss i dag!