Varig tilrettelagt arbeid

VTA-avdelingen hos Stealli tiltak består av 17 ansatte, hvor 12 er ansatt gjennom et VTA-tiltak, og arbeidsledere/veiledere.

Les mer om AFT Kontakt oss

Personlig utvikling og et inkluderende arbeidsmiljø

Vi utfører mye og variert arbeid for næringslivet. Vi har mange ansatte med stor kompetanse på feltet og stor arbeidsglede. Arbeidsoppgavene er tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Vi har varierende arbeidsoppgaver og kan love arbeidsglede og raushet i alle ledd.

VTA-tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Alle de ansatte har sin egen utviklingsplan og vi gir informasjon om utdannings- og karrieremuligheter, holder kurs i jobbsøking og intervjutrening, samt veileder i en eventuell jobbsøkerprosess. Vi gir oppfølging i starten når noen skulle få jobb i en ordinær bedrift.

Ikon - pil

Inkluderende arbeidsmiljø

Vi har et åpent, varmt, inkluderende arbeidsmiljø i vår lille bedrift, hvor du får god veiledning og mulighet til å delta aktivt i ditt eget karriereløp og får utfordringer som passer nettopp til deg