Ønsker du å prate med oss?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon, e-post eller kom innom vårt kontor. Du kan også henvende deg til NAV for informasjon om jobbmuligheter ved Kautokeino Arbeidssenter.

Vårt styre

Hva er vårt formål?

Selskapet har til formål å fremskaffe, organisere og tilrettelegge arbeidsoppdrag og kompetansefremmende/arbeidsrettede tiltak for arbeidssøkende og personer med nedsatt arbeidsevne.  

Tiltakene utvikles og arrangeres internt i bedriften eller i samarbeid med andre bedrifter/organisasjoner/instanser. 
Kautokeino Arbeidssenter er organisert som et aksjeselskap med Kautokeino kommune som eier. 

Selskapet driver tjenesteytende virksomhet og produksjon. Driften foregår i våre lokaler i Ájastealli 3 i Kautokeino samt i eksterne bedrifter i kommunen som vi har inngått. 

Kautokeino Arbeidssenter AS

  Ájastealli 3
     9520 Kautokeino

  78 48 50 50

arbeidssenter@icloud.com

Åpningstider

Mandag - Fredag: 08.00 - 15.30

hCaptcha

Vårt styre

Nils Runar Hætta

Styreleder

Odd-Mikal Hætta

Nestleder

Anni-Rauna Triumf

Styremedlem

Oddgeir Oppheim

Styremedlem

June Brita Eira

Styremedlem