Arbeidsforberedende trening

AFT er et tilbud for deg som er usikker på dine yrkemessige ønsker og forutsetninger.

Les mer om VTA Kontakt oss

Vårt AFT-tiltak

Hos Stealli tiltak benytter vi oss av Løft-metodikken, og det betyr at vi hjelper deg med å finne dine ressurser og ditt mestringspotensiale, gjennom aktiv lytting og etablering av mål. Sammen med deg gjør vi en kartlegging av dine interesser, yrkesønsker, muligheter i arbeidslivet, samt hvilket behov for eventuelle tilrettelegging du vil ha for å fungere i jobb.

Gjennom profesjonell veiledning, skreddersydd opplæring, arbeidstrening og kompetanseutvikling skaper du positive endringer som gir deg nye muligheter i arbeidsmarkedet. Målet med tiltaket AFT er å styrke dine muligheter i arbeidsmarkedet, og bistå til at du kommer i gang med en utdannelse eller i fast arbeid.

Arbeidstrening er viktig i AFT. Du vil få arbeidstrening hos ekstern praksis. Vi har et nært samarbeid med flere arbeidsplasser hvor du har mulighet for å jobbe i ordinært arbeidsliv parallelt med tiltaket ditt hos oss. I AFT jobber vi etter Supported Employment (SE) metodikken, hvor et overordnet fokus er ordinært lønnet arbeid. Veiledere bistår med kartlegging, coaching, opplæring, jobbsøk og bistand til å finne en jobb som går overens med egne forutsetninger, interesser og ferdigheter. Deltaker er selv aktiv i egen prosess, og definerer i samarbeid med veileder egne delmål og hovedmål. 
 
Vi tilbyr kartlegging, og eventuell opplæring, i basiskompetanseferdigheter. Du vil få tilbud om flere kurs mens du er hos oss. Vi motiverer og tilrettelegger for utdannelse. 
 
Stealli tiltak er en liten bedrift, med høyt kvalifiserte og interesserte veiledere. De vil ta deg godt imot. De vil bidra til at du vil føle deg velkommen hos oss, og gi deg tett oppfølging. Vi tilbyr deg et åpent, varmt og humørfylt miljø i trygge omgivelser. 

Samarbeidsbedrifter

Inkluderende Bedrift er verktøy som gjør veien inn i, eller tilbake til, arbeidslivet kortere og enklere.

Det er også en metode som øker sannsynligheten for at arbeidsgivere gjør de rette ansettelsene. 

Slik funker det:

  • Arbeidsgivere kommer i kontakt med arbeidssøkere de ellers ikke ville møtt
  • Veiledere gir profesjonell og faglig oppfølging til både bedriften og arbeidssøkeren 
  • Arbeidssøkere får mulighet til å utvikle seg og oppnå mestringsfølelse